Thiep Cuoi Forever Invitation

Như một tấm lịch để bàn hai lớp với lớp đầu màu bạc có in chữ cái đầu tiên tên của cô dâu - chú rể, lớp sau màu xanh lá cây dịu mát.